مراسم هفتگی ویژه خدام هیئت پنجشنبه|99.06.20|

سخنرانی_حجت الأسلام حیادر

مناجات|اسلام و علیک _بانوای|حجت الأسلام حیادر

روضه|گریه‌نکن‌رباب‌عروس‌مادرم_بانوای|حجت‌ الأسلام‌ حیادر

زمینه|کنارتو بین این تیرونیزه‌ها_بانوای|کربلایی‌محمدرضازبیدی

شورزمینه|خدانگهدارای‌همه‌کسم_بانوای|کربلایی‌محمدرضازبیدی

شورمقتلی|یک‌لحظه‌توخیمه‌گاه_بانوای|کربلایی‌محمدرضازبیدی

نوا_کربلایی‌محمدرضازبیدی

شورمقتلی|در غروب دشت _بانوای|کربلایی‌محمدرضازبیدی

شور|این عشقی که به سر من _بانوای|کربلایی‌محمدرضازبیدی

نوا|کربلایی‌ رحمان شریفات

شور|این گرد و غباری که توی_بانوای|کربلایی‌ رحمان شریفات

شورمقتلی|قبل مغرب بود که _بانوای|کربلایی‌ رحمان شریفات

روضه پایانی_بانوای|کربلایی‌ رحمان شریفات

مدح|امیرالمؤمنین علیه‌السلام_بانوای|کربلایی‌ رحمان شریفات