مراسم هفتگی پنجشنبه|98.11.03|

سخنرانی_حجت الأسلام احمدیان

روضه_حجت الأسلام احمدیان

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه(وای مادرم ..)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(بارفتنت‌منوخونه‌خراب‌نکن)_کربلایی مصطفی مروانی

شورزمینه(آتیش‌نزنین‌خونه‌خدارو)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(نام‌ تو ‌زینت‌ جنته)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(باز دوباره عاشقات )_کربلایی پدرام اسکندری

شورمقتلی(آسمون‌ سیاه‌ شده‌)_کربلایی مصطفی مروانی

شورونوا_کربلایی مصطفی مروانی

شورونوا(وا اُماه)_کربلایی مصطفی مروانی

روضه‌پایانی_کربلایی مصطفی مروانی