مراسم هفتگی پنجشنبه|98.09.28|

سخنرانی_حجت الاسلام حیادر

روضه(پرونده ام شده است پر از)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول( چه حس فوق العاده خوبی)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم(ای جان جان جان)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(عشق تو بوده با من از اول)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(دلم خو کرده به روی یار)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(دل و دلبر حیدر ای جانا)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(یه سلامی ام بدیم به محضره)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(به نیابت شاه بی کفن)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(قوت دل بی تابم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(خیمه رو تا گودال همش دویدم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی( ریان بن شبیب جد ما رو )_کربلایی مصطفی مروانی

نوا(وای وای حسین)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(روی تن تو واسه یه ضربه)_کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی(شکرخدا را که در پناه حسینیم)_کربلایی مصطفی مروانی