مراسم هفتگی پنجشنبه|98.09.21|

سخنرانی_حجت الأسلام ذوالفقاری

روضه(پاشو عزیزم هنوز جَونی)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(مـهـر منـو مـاهم حـسیـن)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(میون آل عبا خامسشونی)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(خدا رو شکر که بی تابم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(تـمـوم زنـدگـی مـا عـلـی )_کربلایی مصطفی مروانی

مدح(مولا امیرالمؤمنین)_کربلایی شریفات

شور(کربلا توی دار دنیا)_کربلایی شریفات

شور(مخاطب خاصم حسین)_کربلایی شریفات

شورمقتلی(افتاد لب تشنه رو خاکا)_کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی(اسم تو رو بردم زیر بارون)_کربلایی مجتبی مهدی‌پور

شور(آقـای مـن دیـن و دنـیای من)_کربلایی مجتبی مهدی‌پور

شور(سوز همیشه جگرم باش یا حسین)_کربلایی مجتبی مهدی‌پور

شعر خوانی(این روزها کنار ضریح)_کربلایی مجتبی مهدی‌پور

مدح(شکرخدا که نام علی در اذان )_کربلایی مصطفی مروانی