مراسم هفتگی پنجشنبه|98.09.07|

سخنرانی_حجت الاسلام سید امیر میرعلایی

روضه(به در خیره میشم می لرزه وجودم)_کــربلایی مصطفی مروانی

زمینه(تا زیر علم هستیم دل داده)_کــربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر(ما به جمهوری زهرایی خود)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(توی روضه ها دلم رو صاف می کنم)_کــربلایی مصطفی مروانی

ذکرو نوا(حسین ای وای)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(شد آسمون سیاه غوغا شد)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(روی تن تو واسه یه ضربه)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(به سمت گودال از خیمه)_کــربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی(سپردمت به هر آنچه)_کــربلایی مصطفی مروانی