شهادت امام جواد(ع) پنجشنبه|98.05.10|

سخنرانی_حجت الاسلام آل کثیر

روضه_کربلایی مجتبی مهدی پور

زمینه(یه روز مهنت بار)_کربلایی مجتبی مهدی پور

رجز خوانی_کربلایی مجتبی مهدی پور

شور(منم آشنای غمای مادرت)_کربلایی مجتبی مهدی پور

شور(هیئتیها صفا بگیرید)_کربلایی مجتبی مهدی پور

شور(مهربونیاتو یادم نمیره آقا)_حجت الاسلام آل کثیر

روضه_حجت الاسلام آل کثیر

روضه پایانی_کربلایی مجتبی مهدی پور