مراسم هفتگی پنجشنبه|98.05.03|

سخنرانی_حجت الاسلام حیادر

روضه_حجت الاسلام حیادر

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

روضه_کربلایی حسین محمدی

پیش زمینه(یابن شبیب شمر به گودال رفته)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(غروب های حرم یادم نمیره)_کربلایی مصطفی مروانی

شورزمینه(غروب های حرم یادم نمیره)_کربلایی مصطفی مروانی

مدح_کربلایی حسین محمدی

شور(مولا علی ولی الله علی)_کربلایی حسین محمدی

شور(لشکر ترسو بزنید به چاک )_کربلایی حسین محمدی

شور مقتلی(سادات شرمنده روضه میخونم)_کربلایی حسین محمدی