مراسم هفتگی ویژه شهــادت‌ امـام‌‌ موسی‌ٰ کاظــم‌(ع) پنجشنبه|98.12.29|

?روضه_کربلایی‌ مصطفی‌ مـــروانی

?روضه_کربلایی‌ مصطفی‌ مـــروانی

?نوای زمینه_کربلایی‌ مصطفی‌ مـــروانی

?زمینه(سرتو ‌به‌روی‌ نیزه‌نیزه‌ها ‌وای)_کربلایی‌ مصطفی‌ مـــروانی

?نواوذکر_کربلایی‌ مصطفی‌ مـــروانی

?شور(از توی دشت بوی خــون آمـد)_کربلایی‌ محمدرضا‌ زبیــدی

?شور(آخرساله‌ دلم‌حرم‌ میخواد ‌ولی)_‌کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(قوت‌ دل بی تابم حبت افضل)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(عشق فقط اربابه نگرد نیست)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(به عشق خاک تو وقت نماز اقا)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(یامقلب‌القلوب‌بنده ی روسیاه)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(اسم حیدر چقدر زیباست مثل)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(حسین قبله ی دوعالم عشق )_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(خدا میخره همین امشب اشک)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(کی می‌تونست امام حسین‌من)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(یه وقتایی که دلم لنگ عشقه)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مـــروانی

?شور(توکریم باشی گدایی درخونت)_کربلایی‌ مـصطفی‌ مــروانی

?روضه پایانی_کربلایی‌ مـصطفی‌ مــروانی