مراسم هفتگی ویژه خادمین هیئت پنجشنبه|99.03.01|

?سخنرانی_حجت‌ الأسلام‌ جامعی

?مناجات(الهم‌رب ‌الشهرر مضان)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?قرائت ‌فرازی ‌از‌ دعای‌ابوحمزه_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?روضه(فمالی‌ خونیه این حوالی)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?زمینه(چشمش سیاهی رفت )_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?شور(وای‌وای‌کربلاوای‌وای‌قتلگاه)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?شور(تو درد می کشیدی ‌)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?نوا_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?شور(دلم آروم گرفت پای علم)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?شورپایانی(یه‌ وقتایی‌که‌ دلم‌)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی