مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص)وامام حسن(ع)_پنجشنبه|1399.07.24|

روضه بخش اول_بانوای|حجت السلام حیادر

روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی حسین محمدی

روضه بخش سوم_بانوای|حجت السلام حیادر

روضه بخش چهارم_بانوای|کربلایی حسین محمدی

روضه بخش پنجم_بانوای|حجت السلام حیادر

زمینه_دوباره دلم به تاب و تبه_بانوای|کربلایی حسین محمدی

شورمقتلی_هجوم آوردن_بانوای|کربلایی حسین محمدی

شور_تا ابد دلشده و مست امام_بانوای|کربلایی حسین محمدی

شور_دلبری و دلخواهی حسن_بانوای|کربلایی حسین محمدی

مدح_بانوای|کربلایی حسین محمدی

شور_پدید آمده خورشید از حلول_بانوای|کربلایی حسین محمدی

شور_تویی حس فوق العادم_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شور_امافیکم مسلم_بانوای|کربلایی امیرفلاحی

شور مقتلی_ازپشت مرکبش شاه را_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی حسین محمدی