مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب سوم_سه شنبه|98.03.07|

سخنرانی_حجت الاسلام توانانیا

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

واحد_کربلایی مصطفی مروانی

واحد_کربلایی مصطفی مروانی

تک_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

قرآن بالاسر_کربلایی مصطفی مروانی