مراسم شهادت امام صادق(ع)پنجشنبه|98.04.06|

سخنرانی_حجت الاسلام احمدیان

روضه_حجت الاسلام احمدیان

مناجات_کربلایی مصطفی مروانی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

روضه_کربلایی سید محسن امام

زمینه_حاج سید مهدی میرداماد

زمینه روضه ایی_حاج سید مهدی میرداماد

سنگین_حاج سید مهدی میرداماد

واحد_کربلایی سید محسن امام

تک_کربلایی سید محسن امام

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی امیرفلاحی

شور_پدرام اسکندری

روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی