ویژه برنامه دهه محرم الحرام 1441-شب دوم |یکشنبه 98.06.10|

سخنرانی_حجت الاسلام توانانیا

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(بسم الله الرحمن الرحیم…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(شروع مصیبتا با ورودی کاروانه…)_کربلایی مصطفی مروانی

سنگین(تا مونده راهی برای برگشت…)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد تند(این پیراهن مشکی نور محض…)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد(بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا…)_کربلایی مصطفی مروانی

دودمه(زینبم این وادی درد و بلاست…)

همخوانی(عشق بی همتا حضرت دریا…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(خدا رو شکر نمردمُ باز می بینم محرمُ…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(بازم بیرق و علم به پا شد…)_کربلایی مصطفی مروانی