مراسم جشن سرداران کربلا پنجشنبه|98.01.22|

خنرانی حجت الاسلام بهاالدینی عاملی

شور_حاج محمدرضا بذری

مدح _حاج محمدرضا بذری

مدح_حاج محمدرضا بذری

سرود_حاج محمدرضا بذری

شور_کربلایی محتبی مهدی پور

شور_کربلایی مجتبی مهدی پور

سرود_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

مناجات پایانی_کربلایی جمال فرد

مناجات پایانی_حاج محمدرضا بذری