مراسم ایام فاطمیه دوم_شب دوم_چهارشنبه|98.11.09|

سخنرانی_حجت‌الأسلام نعامی

روضه(بخش‌اول)_حجت‌الأسلام نعامی .کـربلایی مصطفی مـروانی

روضه(بخش‌ دوم)_حجت‌الأسلام نعامی .کـربلایی مصطفی مـروانی

روضه(بخش‌ سوم)_حجت‌الأسلام نعامی .کـربلایی مصطفی مـروانی

زمینه(داری می‌ری کجا بدون من)_کـربلایی مصطفی مـروانی

زمینه(خس‌خس‌بین‌نفسات‌بمیرم)_کـربلایی مصطفی مـروانی

شورزمینه(بنیه قتلوک‌ ومن الماء)_کـربلایی مصطفی مـروانی

واحد(این‌دل‌تنگم‌‌‌‌‌عقده‌ها‌دارد)_حاج فــرید آلبــــوغبیش

واحد(جون‌به‌اب‌شدی‌کنارم‌می‌دونم)_کـربلایی مصطفی مـروانی

واحد(این‌دل‌تنگم‌‌‌‌‌عقده‌ها‌دارد)_حاج فــرید آلبــــوغبیش

شور(شام غریبونه)_کـربلایی مصطفی مـروانی

شورمقتلی(میون کوچه ها )_کـربلایی مصطفی مـروانی

شورمقتلی(داره می‌سوزه در)_کـربلایی مصطفی مـروانی

شورمقتلی(وا اُماه)_کـربلایی مصطفی مـروانی

شورمقتلی(داره میسوزه بین شعله)_حاج فــرید آلبــــوغبیش

شور(سلام‌آقا‌بسه‌دوری‌از‌حرم‌بزار)_حاج فــرید آلبــــوغبیش

روضه پایانی_حجت‌الأسلام‌ نعامی