مراسم ایام فاطمیه اول_شب سوم|پنجشنبه 98.10.19|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌توانا‌نیا

زمزمه(زهرا ببین بغض گلومو)_کربلایی مصطفی مروانی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

پیش‌زمینه(یاسم‌ولیک برگ‌وپرم)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(شب شد و یادِ غمِ یار )_کربلایی مصطفی مروانی

شورزمینه(شب‌شدو اشک‌وغم)_کربلایی مصطفی مروانی

سنگین(تیره و تاره روزم از غم)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد(حال‌و روزت را که دیدم)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد(یک‌نظرکن‌نازنین‌شایدکه)_کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه‌ایی(باصورت‌افتادی)_کربلایی مصطفی مروانی

شورگودال(غریب‌گودالی‌آخ‌بمیرم)_کربلایی مصطفی مروانی