شهادت حضرت رقیه (س)_پنجشنبه|1401.06.10|

سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول| دلم خونه بابا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم| این قرارمون نبود با معرفت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور زمینه| این قرارمون نبود_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر|_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین| یه وقتی اومدی که من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شلاقی| لاغر شدم برای تنم کار مشکل است_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|من دخترم کسی باور نداره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوا_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی