شهادت امام علی(ع) |31_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|اومده دیدارت سر شکسته_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|فمن یمت یرنی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین|مهمان دختر ست علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دودمه|کار حیدر گیرد امشب خاتمه_بانوای|کربلایی سعید پیام

تک|آسوده شده طعنه و زخم زبان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|خواهش میکنم برید کنار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی