شهادت امام علی(ع) |04_02_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه|یا علی مولا _با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|بک یا الله به فضیلت این شب ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|چی می تونه لذت عمر رو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|برام مقدر کن تو این شب احیاء_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|می دونی تو رو بی حد و اندازه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا|یا علی مولا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|منی که از تولدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دعای جوشن کبیر|بخش اول_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

دعای جوشن کبیر|بخش دوم_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

دعای جوشن کبیر|بخش سوم_بانوای|کربلایی محمود حریزاوی

دعای جوشن کبیر|بخش چهارم_بانوای|کربلایی محمدرضا زبیدی

دعای جوشن کبیر|بخش پنجم_بانوای|کربلایی محمود حریزاوی

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دعای قرآن بر سر|_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی