شهادت امام علی(ع) |02_02_1401|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|از خون فرق مولامون محراب_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین|تو ذهنم هرچی خاطرست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شلاقی|چرا حال دعا کردن نداری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دودمه|ای که از صورت خونین تو_بانوای|کربلایی سعید پیـام

نوا|وای علی کشته شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|حیدر افتاد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|وصیت آخرمه عباسم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|شمر اگه بره سنان نمیگذره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|گریه زیاد کردم_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

رجز و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|حالم خرابه وقتی منو محل_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دعای جوشن کبیر|بخش اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دعای جوشن کبیر|بخش دوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دعای قرآن بر سر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی