شهادت امام علی(ع) |01_02_1401|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|ببین پریشونم حسابی دلتنگم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|بر روی نیزه مهتاب است_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|جدال میکنن خونتو تو قتلگاه_بانوای|کربلایی محمود حریزاوی

شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|خواهش میکنم برید کنار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|منی که از تولدم تو کشوری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی