شهادت امام حسن (ع)_جمعه|1401.06.11|

سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه| حسن جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| امون ز زهر کین جونمو رسوند_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین| مدینه غربت داره_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شلاقی| هر کس گدا تر شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

تک| ما لشکریان آماده ی آمدنیم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|دست طلب ما بر دامان حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|هر نفس هر دم هر دقیقه_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|استاد پیکار تن به تن یا حسن_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوا_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی

شور|وقتی از تو می خونم حال و روزم_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی

شور|آه عشقت همراه منه_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی