شب یازدهم محرم۱۴۰۱_دوشنبه|1401.05.17|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز

سخنرانی|حجت الاسلام محبوبی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|سوخت ، خیمه ها سوخت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی| به بار اومده تو خیمه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

رجز و ذکر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|نبودی و نپرسیدی_بانوای|کربلایی سید محسن امام

نوا_با نوای| کربلایی سید محسن امام

شور مقتلی|بی پناه زینب_بانوای|کربلایی سید محسن امام

نوا_بانوای|کربلایی سید محسن امام

شورمقتلی|از کربلا بی هم نفس رفتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|غروب بود_بانوای|کربلایی سید محسن امام

شور پایانی|ای مهربون تر از هر خونواده_بانوای|کربلایی سید محسن امام

روضه پایانی_بانوای|حجت الاسلام محبوبی