شب شهادت امام علی (ع)_ سه شنبه _ 97.3.15

سخنرانی حجت الاسلام توانانیا

 

 

روضه _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

شور _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

سنگین _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

واحد _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

واحد تند _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

تک _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

شور _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

شور روضه ایی _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

شور مقتلی _ کربلایی مصطفی مروانی