شب دوم محرم ۱۴۰۱_شنبه|1401.05.08|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز

سخنرانی|حجت‌الاسلام توانانیا

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول|از دست خودم من گله دارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم|دلشوره وجودمو گرفته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|مسیرمه جهت چشمای ملیح_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|دیشب خوابتو میدیم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور مقتلی|از کربلا بی هم نفس رفتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور مقتلی|با روضه هات قلبم گرفت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور پایانی|برمشامم میرسد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی