شب اول محرم ۱۴۰۱_جمعه|1401.05.07|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز

سخنرانی|حجت‌الاسلام توانا نیا

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|این کوچه به اون کوچه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای ابا عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد اول|حال دلم ببین که رو به راه نیست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد دوم|ای کوفیان من مسلم عقیلم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد سوم|چهل چراغ نور ابی عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای ابا عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور مقتلی|دست و پا که میزنی حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی