شام شهادت امام علی (ع)_ چهارشنبه _ 97.3.16

سخنرانی حجت الاسلام توانانیا

 

 

روضه _ حاج جواد برزگر

 

 

زمینه _ حاج جواد برزگر

 

 

شور _ حاج جواد برزگر

 

 

سنگین _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

واحد _ کربلایی مصطفی مروانی

 

 

واحد _ حاج جواد برزگر

 

 

واحد _ حاج جواد برزگر

 

 

تک _ حاج جواد برزگر

 

 

شور _ حاج جواد برزگر

 

 

شور _ حاج جواد برزگر

 

 

روضه پایانی _ حاج جواد برزگر