جلسه شهادت حضرت زینب(س) |28_11_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|پر از آه و غمه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ایی|بازار اگه یادم بره مقتل_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|گریه زیاد کردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|اونی که از گودال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|ای وای از کربلا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|اذان گفتن اما_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر| سری به نیزه بلند است_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|غیر از تو هرچی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|میدونی تو رو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی