جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1399.10.04|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_به تو محتاجم حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_من حرم لازمم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_بارون رویه گنبد میزنه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_من یه هوا میخام که به سرم بسازه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_عشق زینب و حسین_بانوای|کربلایی رحمان شریفات

شور_مجنونمو کاردلم باشدجنون_بانوای|کربلایی رحمان شریفات

شور_سلام آقا عزیز حضرت زهرا_بانوای|کربلایی رحمان شریفات

روضه پایانی_بانوای|کربلایی رحمان شریفات