جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|27_08_1400|

روضه_بانوای|حجت السلام حیادر

روضه_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی

زمینه اول| غم میباره یه خواهری تو احتضاره_بانوای|کربلایی محمد حسین پور فاطمی

زمینه دوم|تازه عشق رو مزه کردم_بانوای|کربلایی محمد حسین پور فاطمی

شور|با یه دل گرفتار اومدم_بانوای|کربلایی محمد حسین پور فاطمی

شور|ساحل چشمامو از بچگی دریا کردم_بانوای|کربلایی محمد حسین پور فاطمی

شور|منم اون قطره ی بارون_بانوای|کربلایی محمد حسین پور فاطمی

شـــور|رحمت الله واسعه آقا_بانوای|کربلایی محمد فریسات

شور|شروع می کنه یه جنگ تمام عیارو_بانوای|کربلایی محمد حسین پور فاطمی

نوا|علی مولا مولانا علی_بانوای|کربلایی محمد حسین پور فاطمی

شور عربی| سالفتی نحیب_بانوای|کربلایی محمد فریسات