جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|20_08_1400|

روایتگری|سردار محمد احمدیان

روضه_بانوای|حجت الاسلام هاشم پور

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|میدونی تو رو بی حد و اندازه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|نوکریامو اشک چشامو _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور مقتلی|خیمه رو تا گودال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی_بانوای|حجت الاسلام هاشم پور

شور مقتلی|این که می زنید مادر منه_بانوای|حجت الاسلام هاشم پور

چهار ضرب پایانی|دیدی آخرش نشد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی