جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|18_06_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینـه|کرببلا بخدا که سر اومده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|شکر خدا که باهمیم حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|باحرم رابطمو یه روزی قطع نکنید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|ای وقار علی اقتدار علی_بانوای|کربلایی رحمان شریفات

شـــور|تسبیح تربتمو میبوسم جای ضریح_بانوای|کربلایی رحمان شریفات

شـــور|بارونه کربلا مادرت میشه_بانوای|کربلایی رحمان شریفات

نـــوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مدح_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی