جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.06.03|

سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|دور و برم رو تار می بینم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|منی که از تولدم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی