جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.05.20|

سخنرانی|حجت‌الاسلام نعامی

روضه_با نوای|حجت الاسلام نعامی

روضه_بانوای|کربلایی حسین دهقان

پیش زمینه| یا ابا عبدالله ابا عبدالله_بانوای|کربلایی حسین دهقان

زمینه اول|مشتاقی و صبوری_با نوای|کربلایی حسین دهقان

زمینه دوم|از این بلندی می بینم_با نوای|کربلایی حسین دهقان

زمینه سوم|خواهش میکنم برید کنار_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور|چه خوبه کربلا_با نوای| کربلایی حسین دهقان

شور|قبله دل ها یا ابا عبدالله الحسین_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور| زینب همان کسی ست که_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور| عفیفه بانو محترمه مکرمه_بانوای|کربلایی حسین دهقان

نوا و ذکر| علی مولا_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور| مست دم مسیحاتم_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور| نوکر که بی هدف باشه_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور| تو اون آغوش گرمی که_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور| پام برسه به حرمت حسابی_بانوای|کربلایی حسین دهقان

شور پایانی|کربلا کربلا_بانوای|کربلایی حسین دهقان