جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.04.30|

سخنرانی_به کلام| حجت الاسلام نجفی

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|دلتنگی برا حرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| دلتنگی برا حرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| بزرگترین سرمایه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| خوشحال از اینکه سر این قصه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|ای ساحل آرامشم یا حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| وقتی پسر حضرت حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|صلح تو حماسه حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|خدا رو شکر گریه هام بی اختیاره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی