جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|11_09_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه| توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه| من خوبی های تو رو نشناختم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| رو سرم سایه علمه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|اومدم خودم رو این شبها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مدح_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور| سرگذشت دنیا نشون میده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| قتال العرب علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| شروع می کنه یه جنگ_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| ساقی یا عباس_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا| علی مولا مولانا علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی