جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|11_06_1400|

 

روضه بخش اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|چشمات روز بد نبیبنه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|ای بی کفنم حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|در اوج صلابت حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|خیلی شیرین مثل رویای بهشته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|توی هر شرایطی به تو تکیه میزنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|چایی روضه‌ی شما کجا_بانوای|کربلایی احمد عساکره

شـــور|از روزی که خدا گِلم رو_بانوای|کربلایی احمد عساکره

نـــوا|بانوای|کربلایی مصطفی مروانی