جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|09_10_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش‌زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|چی شده از حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|این جا خونه ی علی و زهراست_بانوای|کربلایی حسن دهقان

شور| چادر خاکیت آبرومونو خریده_بانوای|کربلایی حسن دهقان

شور|بین مردم صحبت از خوبیاته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی و کربلایی حسن دهقان

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|غلام خونواده ی حیدرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شورابین پهلونا نام آور اباالفضل_بانوای|کربلایی حسن دهقان

نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی