جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|02_10_1400|

روضه_بانوای|حاج سعید کرمعلی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_بانوای|حاج سعید کرمعلی

پیش زمینه_بانوای|حاج سعید کرمعلی

زمینه|مادری اومد_بانوای|حاج سعید کرمعلی

شور|هرگز ز یاد حضرت زهرا نمیروم_بانوای|حاج سعید کرمعلی

شور|ای به قربان سلطان کربلا_بانوای|حاج سعید کرمعلی

نوای امیرالمومنین(ع)_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|صلاتم حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|اسم حیدر چقدر زیباست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور | سرگذشت دنیا نشون میده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیرالمومنین (ع)_بانوای|حاج سعید کرمعلی

شور مقتلی| به سمت گودال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای اباعبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی| توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی سعید کرمعلی