جلسه روضه هفتگی |25_01_1401|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه|توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|واسع العطایا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|مگه من تو رو ساده بدست آوردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|بین مردم صحبت از خوبیاته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|تو این روزگار فقط این_بانوای|کربلایی محمود عبدل

شور| گذرم تا به در خانه ات افتاد_بانوای|کربلایی محمود عبدل

گرچه داغتو درک نمی کنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| به علی دل بستم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|اسم حیدر چقدر زیباست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مدح امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی