جلسه روضه هفتگی |22_02_1401|

روضه_بانوای|حجت الاسلام حیادر

روضه_با نوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی و حجت السلام حیادر

زمینه|وقتی از تو می خونم_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

شور|نگاهت یه عمره که به زندگیم_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

نوای اباعبدالله_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

شور|چشمام عادت کرده به دود اسپندت_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

شور|دیدی برگشتم آقا دوباره_با نوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

ذکر_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

شور پایانی|پای غمت گیرم حسین_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی