جلسه روضه هفتگی |21_11_1400|

صحبت|کربلایی مصطفی مروانی

مناجات_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|ما حسینی ها مرد میدانیم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|درس ایثار و استقامت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|یا من ارجوهُ لِکُل خیر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|کار خودم رو من فقط_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی|خسته بود اقا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی|اگر کشتند چرا آبت ندادن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی