جلسه روضه هفتگی |19_12_1400|

مناجات_با نوای| کربلایی محمد جواد احمدی

مناجات شعبانیه_با نوای|کربلایی محمد جواد احمدی

روضه_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی و کربلایی مصطفی مروانی

زمینه| الله الله اغفرلی بالحسین_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی

نوا_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی

شور|ذکر لبم حسین_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی

شور|کربلای توئه_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی

شور|همه جا کربلا_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی

شور|دل من دیگه بی تابه_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی

شور مقتلی| آبروی دو عالم_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی

شور مقتلی|گریه زیاد کردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|اونی که از گودال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|قرار نبود لباس احرام _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|محاسن تو غرق خون_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی سرگزی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی محمد جواد احمدی و کربلایی مصطفی مروانی