جلسه روضه هفتگی |14_11_1400|

مناجات_بانوای|حاج محمد رضا بذری

دعای کمیل|_با نوای|حاج محمد رضا بذری

روضه بخش اول_با نوای|حاج محمد رضا بذری

روضه بخش دوم_بانوای|حاج محمد رضا بذری

روضه بخش سوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه بخش چهارم_بانوای|حاج محمد رضا بذری

زمینه|نگاه ابی عبدالله _بانوای|کربلایی سید محسن امام

شور|نمک روضتو هر کس که چشید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای اباعبدالله_بانوای|کربلایی سید محسن امام

شور|آرامش خیمه قمر علقمه بودم_بانوای|حاج محمد رضا بذری

شور|وقتی پسر حضرت حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین (ع)_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| اول نصیحت می کنه_بانوای|کربلایی سید محسن امام

نوای امیر المومنین (ع)_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|همانانی که از حیدر_بانوای|کربلایی سید محسن امام و کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|جلوی آیینه خودمو می بینم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی سید محسن امام و کربلایی مصطفی مروانی