جلسه روضه هفتگی |11_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مناجات شعبانیه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه|چادرت را بتکان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه|توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|کی بین ما فاصله انداخته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|تو اولین روزای سال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|اولین بار مگه یادم میره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|ربنا آتنا فی الدنیا_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

شور|نغمه ساز منی_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

شور|می منه مست حسن_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی

شور|تو کریم باشی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|یه وقتایی که دلم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|سپردمت به خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی| نوای حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی