جلسه روضه هفتگی |08_02_1401|

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|یه روزی آخرش تو روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|من یه جنس دور افتادم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|چی می تونه لذت عمر رو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|من تو رو دوست دارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|عشق خدا دادی من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

رجز و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|سلام ارباب خوب من_بانوای|کربلایی مرتضی بادپروا

شور|سلام رفیق خوب و با مرام_بانوای|کربلایی مرتضی بادپروا

شور|خواب میبینم که شب جمعه_بانوای|حجت الاسلام آل کثیر

روضه پایانی_بانوای|حجت الاسلام آل کثیر

روضه پایانی_بانوای|حجت‌الاسلام غیبی