جلسه روضه هفتگی |04_01_1401|

روضه_بانوای|حاج مهدی سلحشور

پیش زمینه|حسین جانم حسین جانم_با نوای|حاج مهدی سلحشور

زمینه|من بی تو کی هستم_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور|طالب جنت شده ام_بانوای|کربلایی علی اکبر سلحشور و علی اصغر سلحشور

شور|مادرم قبل پدر نام تو را_بانوای|کربلایی احسان صباحی

شور|این اشکا دلیل ارادته_بانوای|کربلایی محمود خزلی

شور|ایها الارباب عشق بی پایان_بانوای|حاج مهدی سلحشور

نوا و ذکر_بانوای|حاج مهدی سلحشور

نوای حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|با قامت خمیده ام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی| سن و سالت رفته بالا_بانوای|کربلایی سید محمود علوی

روضه پایانی_بانوای|حاج مهدی سلحشور و کربلایی سید محمود علوی