جشن نیمه شعبان |26_12_1400|

تواشیح خوانی بخش اول|گروه تواشیح العباد

تواشیح خوانی بخش دوم| گروه_تواشیح العباد

تواشیح خوانی بخش سوم| گروه_تواشیح العباد

سرود| یار اومد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| سلام شهریار عالمین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|من خودم فدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مدح عربی_بانوای|حاج حسن ویسی

سرود عربی|یل جننتی ابنورک_بانوای|حاج حسن ویسی

شور عربی| ها البعید شوفتک عید_بانوای|حاج حسن ویسی

شور|پا به پای دل شیدای خودم_بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی

شور|اباصالح دخیلک تولدت مبارک_بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی

شور|ای صاحب ذوالفقار_بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی

شور|هر دل که شکست ره به جایی دارد _بانوای|کربلایی محمد صادق میرزایی

شور|خبر بدید به اون که بی قراره_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری

شور|باغبون اگه نباشه_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری

شور|دلای بی قرار قرار ما رسید_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری

شور| تو شه روی زمینی_بانوای|کربلایی مصطفی اللهیاری

شور پایانی|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی