جشن عید مبعث |09_12_1400|

مدح_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|این بار آمده ام ز دل و جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|خورشید جهان سر زد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|دلبر و دلداری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|همه عالم طالع یا رسول الله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|نقطه با بسم الله حیدر کرار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مدح_بانوای|کربلایی علی ایزدی

شور|معرکه باشه لشکر باشه_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی

شور|آقایی که ما داریم ازش_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی

شور|وارث پادشاه خیبر حسنه_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی

شور|عقیلة العربه اسوه ادبه_بانوای|کربلایی محمد حسین پورفاطمی

شور|بنت الحیدری و از گفتارت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|السلام علی حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|با عشق علی ستاره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی