پورتفليو 1 ستون

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce lacinia sed purus at molestie duis pulvinar, ac vehicula felis, non nec aliquet arcu apibus eget maecenas nibh enim, vulputate a malesuada eu. Molestie duis pulvinar, ac vehicula felis, non nec aliquet arcu apibus eget. 

شهادت امام حسن (ع)_جمعه|1401.06.11|
سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%282%29.mp3 زمینه| حسن جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%283%29.mp3 شور| امون ز زهر کین جونمو رسوند_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%284%29.mp3 نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%285%29.mp3 سنگین| مدینه غربت داره_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%286%29.mp3 شلاقی| هر کس گدا تر شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%287%29.mp3 تک| ما لشکریان آماده ی آمدنیم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%288%29.mp3 شور|دست طلب ما بر دامان حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%289%29.mp3 شور|هر نفس هر دم هر دقیقه_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2810%29.mp3 شور|استاد پیکار تن به تن یا حسن_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2811%29.mp3 نوا_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2812%29.mp3 شور|وقتی از تو می خونم حال و روزم_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2813%29.mp3 شور|آه عشقت همراه منه_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2814%29.mp3 ادامه مطلب!
شهادت حضرت رقیه (س)_پنجشنبه|1401.06.10|
سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%282%29.mp3 زمینه اول| دلم خونه بابا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%283%29.mp3 زمینه دوم| این قرارمون نبود با معرفت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%284%29.mp3 شور زمینه| این قرارمون نبود_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%285%29.mp3 نوا و ذکر|_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%286%29.mp3 سنگین| یه وقتی اومدی که من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%287%29.mp3 شلاقی| لاغر شدم برای تنم کار مشکل است_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%288%29.mp3 شور مقتلی|من دخترم کسی باور نداره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%289%29.mp3 شور|هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%2810%29.mp3 نوا_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%2811%29.mp3 نوای امیر المومنین_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%2812%29.mp3 ادامه مطلب!
جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.05.27|
  زمینه اول|مشتاقی و صبوری_بانوای| کربلایی حسین دهقان زمینه دوم |از این بلندی میبینم تو رو_بانوای|کربلایی حسین دهقان شور|قبله‌ی دلها یا اباعبدالله الحسین_بانوای|کربلایی حسین دهقان شور|قیام میکنم_بانوای|کربلایی حسین دهقان   ادامه مطلب!
جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.06.03|
سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%282%29.mp3 زمینه|دور و برم رو تار می بینم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%283%29.mp3 شور|هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%284%29.mp3 شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%287%29.mp3 نوا و ذکر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%288%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%289%29.mp3 نوای امیر المومنین_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2810%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2811%29.mp3 شور پایانی|منی که از تولدم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2812%29.mp3   ادامه مطلب!